« Bekijk hier meer nieuws

Kerstpakket in de loonheffingen: zo moet dat!

20211128-Kerstpakketten.png28 nov

Als een werkgever aan zijn werknemers een kerstpakket uitdeelt, moet hij de waarde van dat pakket op de juiste manier opnemen in de administratie. Doet hij dat niet, dan moet de ontvanger er belasting over betalen en dat maakt een kerstgeschenk een stuk minder zalig.

Deelt een organisatie een kerstpakket uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. In dat geval zou de de werknemer er immers uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over betalen.

Om kerstpakketten onbelast te laten, moet de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte.

Ook voor de werkgever is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten. De werkgever betaalt er alleen 80% eindheffing over als hierdoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreven. Voor 2021 geldt echter tijdelijk een verruimde vrije ruimte, zodat er wellicht genoeg ruimte beschikbaar is voor een (extra groot) kerstpakket.

Eindheffing voor geschenken aan derden

Krijgen uitzendkrachten en freelancers die voor een werkgever werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat de werkgever de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan € 136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. De organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgedragen.

Labels
Advies
Fiscale aangiften
HRM
Salaris

« Bekijk hier meer nieuws