Onze bijdrage

Wij maken niet alleen graag het verschil voor u,
maar leveren ook graag een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

Rode Kruis district Rotterdam-Rijnmond

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je enkel verzwikt tijdens een hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom.

Voor jou en voor hen staan we klaar. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om je te helpen als je dat nodig hebt.

Onze bijdrage:
2019 - heden  Districtsbestuurslid / Portefeuillehouder Noodhulp
2018 - 2019   Districtsbesuurslid / Penningmeester

Rode Kruis

GIRO555 en speciale acties

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties (SHO) de handen ineen onder de naam GIRO555. GIRO555 werkt daarbij samen met Nederlandse omroepen, zenders en andere media, en vraagt heel Nederland om zich aan te sluiten. Want samen redden we meer levens.

De actie voor Sint Maarten werd alleen gevoerd door het Rode Kruis dat het gironummer 5125 had geopend. De opzet en werkwijze, net als de landelijke actiedag, zijn vergelijkbaar met een GIRO555 actie.

Onze bijdrage:
Wij stellen tijdens de actieperiode personeel beschikbaar voor het afhandelen van vragen op sociale media.

giro555-sulawesi.jpg
giro5125-sintmaarten.jpg
giro555-hongersnood.jpg

Serious Request

De actie van NPO/3FM en het Rode Kruis, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een stille ramp. Een actie waarbij getracht wordt om zoveel mogelijk mensen in beweging en samen te krijgen. Een mooie gedachte zo vlak voor de kerstperiode.

Onze bijdrage:
Wij stellen tijdens de actieperiode personeel beschikbaar voor het afhandelen van vragen op sociale media.

seriousrequest2018.jpg
seriousrequest2017.jpg
seriousrequest2016.png
seriousrequest2015.png
ptsschallenge.jpg

PTSS challenge

Om aandacht te vragen voor post traumatische stress syndroom (PTSS), was er in 2015 een beweging gestart waarbij mensen zich 22 dagen lang 22 keer gingen opdrukken. Omdat een medewerker van ons team werd genomineerd, hebben wij ook mee gedaan aan deze challenge. Alleen niet door ons 22 dagen lang 22 keer te gaan opdrukken, maar door het maken van 22 afleveringen over het onderwerp. 

Onze bijdrage:
22 afleveringen gemaakt over het onderwerp PTSS

hulpvoorhulpverleners.jpg

Stichting Hulp voor Hulpverleners

Deze stichting is bekend bij het publiek door de SIRE campagne 'Handen af van hulpverleners' in de periode van 2012/2013. De doelstelling van de stichting was om hulpverleners in de knel zo goed mogelijk te helpen. Zij hadden zich onvoorwaardelijk ingezet voor de maatschappij en dan zou de maatschappij natuurlijk ook goed voor deze groep moeten zorgen, als er zich iets had voorgedaan.

Onze bijdrage:
2014 - 2016   Bestuursfunctie / Penningmeester

vbv.jpg

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

Brandweervrijwilligers werden niet of onvoldoende vertegenwoordigd door de vakbonden FNV en CNV. Daarom werd het initatief gestart om via de vakcentrale CMHF een eigen vakbond te starten die wel zich hiervoor hard wilde maken. Naast landelijk zijn er ook regionale platforms opgericht, die zich specifiek richten op een veiligheidsregio. Op die manier werd ook de lokale verbondenheid geborgd.

Onze bijdrage:
2005 - 2016   Mede-iniatiefnemer en bestuurslid

Stichting RHIA: een duurzame toekomst van de luchtvaart

RHIA.jpg07 okt Wat begon als klein project, groeide uit tot een heuse stichting met alles wat daarbij hoort, zoals financiële administratie. Voor financiële expertise en ondersteuning ging Stichting RHIA naar ... lees verder

Jacco collecteert voor het Rode Kruis

20200615-rodekruiscollecte.png15 jun In de week van 21 juni tot en met 27 juni is de collecteweek van het Rode Kruis. Door corona gaan de vrijwilligers niet langs de deur met de collectebus. Niet alleen vanuit besmettingsrisico's, ... lees verder