Onze cijfers en prestaties

Wij zijn niet alleen met uw cijfers bezig,
want ook de onze hebben wij graag onder controle.

Verwachtingen voor 2021

Algemeen

Ook in 2021 willen wij het aandeel van de administratieve dienstverlening willen laten toenemen. Met de inzet van automatisering zal het mogelijk moeten zijn om veel meer tijd te kunnen blijven besteden aan het begeleiden en adviseren van klanten. Hierdoor zou een groei in aandeel van 5% realiseerbaar moeten zijn.

Met de aanpassingen in onze dienstverlening trachten wij een evenwichtigere balans te vinden in beschikbare capaciteit en de ad-hoc-achtige spoedklusen. Steeds meer klanten doen hiervoor een beroep op ons en het is ons niet alijd mogelijk om hieraan een goede invulling te geven tot onze spijt.

Door zaken beter te organiseren en met het vergroten van ons netwerk, zouden dergelijke situaties goed - of eigenlijk gezegd beter - op te vangen moeten zijn. Genoeg uitdagingen dus ook het komende jaar.

Medewerkers

Mutaties in de samenstelling van het team, hebben ervoor gezorgd dat het aantal productieve uren is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het is dan ook een uitdaging om een goede balans te vinden tussen intern overleg en het borgen van de gewenste kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van het verrichten van directe tijdsbesteding aan onze klanten.

Met de implementatie van een aantal software-oplossingen wordt getracht de bereikbaarheid te vergroten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Hiermee verwachten wij dat de medewerkers in staat zijn om nog efficiënter en effectiever de werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook willen wij hiermee voorkomen dat sommige taken of actiepunten te lang blijven liggen en opvolging goed gewaarborgd is.

Dienstverlening

Het aandeel van de administratieve dienstverlening neemt gestaag toe. Met de introductie van pakketten tegen een vaste prijs, wordt geprobeerd om deze stijging sneller te laten verlopen. Door de spreiding van het aantal klanten, neemt de onafhankelijkheid toe en wordt het eenvoudiger om de kwaliteit van de dienstverlening steeds beter te waarborgen.

De overstap en aanpassing van de software oplossingen zal een groot beslag leggen op de beschikbare capaciteit in het begin van het jaar. Conversie van bestanden, ondersteuning bij de implementatie en het mogelijk hier en daar nog beter afstellen van de parameters zal de nodige aandacht vragen.

Tevens willen willen wij de bestaande klanten natuurlijk niet opzadelen met extra kosten, omdat wij het een en ander willen veranderen. Dit levert een uitdagend spanningsveld op.

2020.png

 

Medewerkers

Omzet
88%
Uren
79%

 

Dienstverlening

Administratie
28%
Ondersteuning
26%
Interim
46%
2019.png

 

Medewerkers

Omzet
80%
Uren
89%

 

Dienstverlening

Administratie
24%
Ondersteuning
44%
Interim
32%
2018.png

 

Medewerkers

Omzet
56%
Uren
68%

 

Dienstverlening

Administratie
27%
Ondersteuning
31%
Interim
42%
2017.png

 

Medewerkers

Omzet
77%
Uren
89%

 

Dienstverlening

Administratie
23%
Ondersteuning
42%
Interim
35%
2016.png

 

Medewerkers

Omzet
58%
Uren
79%

 

Dienstverlening

Administratie
22%
Ondersteuning
37%
Interim
41%