« Bekijk hier meer nieuws

Jaarrekening opstellen: tips en advies

Jaarrekeningen-blog.jpg30 nov

Een jaarrekening is eigenlijk een financieel eindverslag van uw bedrijf aan het einde van het jaar. U beschrijft wat u in het boekjaar zakelijk gezien hebt gedaan. Op die manier maakt u de financiële balans op. Maar is een jaarrekening voor elke ondernemer verplicht? Hoe maakt u zo’n jaarrekening eigenlijk? En waar moet u op letten als u een jaarrekening opstelt? Wij geven u tips en adviezen en helpen u op weg.

Is er voor elke rechtsvorm een jaarrekening nodig?

Veel freelancers en zzp’ers hebben een eenmanszaak. Dan moet u tegen het einde van het jaar wel een winst- en verliesrekening opstellen, maar een jaarrekening is niet verplicht. Een jaarrekening opstellen is wél verplicht als uw onderneming een van de volgende rechtsvormen heeft:

 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Stichting
 • Vereniging
 • Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Welke soorten jaarrekeningen zijn er?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar.
Er zijn twee soorten jaarrekeningen:

 • Fiscale jaarrekening. Deze moet aan de normen van de belastingdienst voldoen en hierin wordt fiscale winst van uw onderneming berekend. De fiscale winst dient als basis voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Bedrijfseconomische jaarrekening. Deze jaarrekening geeft een goed beeld van de situatie van de onderneming. De vermogenssituatie en de resultaten van de onderneming worden vanuit bedrijfseconomisch oogpunt beschreven. Vaak wordt een bedrijfseconomische jaarrekening gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Het verschil tussen deze twee jaarrekening heet de “stille reserve”.

Waar bestaat een jaarrekening uit?

De jaarrekening bestaat uit:

 • De balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Toelichting op bovenstaande punten

Balans

Op de balans staat de situatie van uw onderneming op een bepaald moment. Dit is meestal 31 december. Hierop wordt het resultaat vermeld van de opeenvolgende veranderingen in bezittingen en schulden nadat u diverse ondernemingsactiviteiten heeft uitgevoerd.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de omzet en de kosten van de onderneming in een boekjaar. Het is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening omdat u hier precies ziet hoe uw bedrijf er financieel voorstaat. De winst- en verliesrekening bestaat dus uit twee delen:

 • Totale omzet
 • Totale kosten

Als u de kosten van de omzet aftrekt, komt u uit op een winst- of verliesbedrag.

Toelichting

Bent u een “klein” rechtspersoon, dan hoeft u alleen het aantal werkzame personen te vermelden en de manier waarop de jaarrekening is opgesteld. Bij een grote rechtspersoon moet de toelichting uitgebreid worden met bijvoorbeeld betalingen aan de directie.

Tips bij het opstellen van uw jaarrekening

Gaat u uw jaarrekening opstellen, houd dan ook rekening met het volgende:

 • Weet wat er van u verwacht wordt. Afhankelijk van de rechtsvorm bent u wel of niet verplicht om een jaarrekening bij de KVK te deponeren.
 • Wees op tijd. Zorg er altijd voor dat u de jaarrekening op tijd op orde hebt. Ook al bent u niet verplicht een jaarrekening te maken, het is wel onderdeel van een goede en overzichtelijke administratie.
 • Houd uw administratie netjes bij. Voor een goede jaarrekening heeft u een kloppende administratie nodig. Ruim daarom een keer per week of maand tijd in om uw administratie te doen.
 • Kies een boekhoudprogramma of boekhouder. Met een boekhoudprogramma houdt u zelf uw boekhouding en administratie bij. Met een boekhouder kunt u veel onderdelen van de administratie eenvoudig uitbesteden.
 • (Laat) grondig controleren. Ook al besteedt u uw boekhouding en jaarrekening eventueel uit, toch is het een goed idee om zelf altijd alles na te lopen en te controleren.
 • Ken de regels. De jaarrekening moet voldoen aan alle wetgeving. Vooral fiscale regels in de Wet op de Inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting kunnen ingewikkeld zijn en veranderen bovendien nogal eens. Zorg daarom altijd voor de juiste kennis over deze regels.
 • Vraag op tijd om hulp. Heeft u vragen hoe u een bepaald gegeven op de jaarrekening moet verwerken? Vraag dan zo snel mogelijk advies. Zo voorkomt u eventuele boetes door het te laat inleveren.

Hulp bij uw jaarrekening

Heeft u hulp nodig bij uw jaarrekening of heeft u gewoonweg geen tijd om deze op te stellen? Schakel dan de hulp in van Smart Visie. Wij hebben verstand van zaken en kunnen u helpen met een goede administratie en het opstellen van een kloppende jaarrekening. Wij kunnen u zowel voorzien van advies of het gehele proces uit handen nemen. Neem hiervoor snel contact met ons op.

Hulp bij mijn jaarrekening

Labels
Advies
Jaarwerk

« Bekijk hier meer nieuws