« Bekijk hier meer nieuws

Btw 2021: nieuwe regels

20210312-nieuwebtwregels.png12 mrt

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce in. De nieuwe regels gelden wanneer je met je Nederlandse webshop een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaald met verkopen aan consumenten in EU-landen buiten Nederland. Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijft, dan mag je Nederlandse btw in rekening blijven brengen.

Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een ‘gelijk speelveld’ creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan.

Wijzigingen

Uitvoering van het nieuwe wetsvoorstel heeft direct gevolgen voor je bedrijfsvoering door deze 3 wijzigingen:

1. Drempelbedragen verdwijnen

Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als je totaalbedrag aan verkopen in afzonderlijke EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag je Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als randvoorwaarden dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een vestiging in een EU-land hebt.

Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Je buitenlandse btw-aangifte kun je op 2 manieren regelen. Je doet een lokale btw-aangifte per afzonderlijk EU-land waarin je hebt verkocht. Of je meldt je bedrijf aan voor de 'Unieregeling' binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst.

Voorbeeld

In 2022 verkoop je voor 4.000 euro goederen aan Italiaanse consumenten en voor 8.000 euro aan Belgische particuliere afnemers. De goederen worden vanuit Nederland bij je klant thuisbezorgd. Je totale omzet aan afstandsverkopen is 12.000 euro. Je overschrijdt het drempelbedrag van 10.000 euro. Op de verkopen aan Italië breng je het Italiaanse btw-tarief in rekening vanaf het moment dat je het drempelbedrag van 10.000 euro overschrijdt. Vanaf datzelfde moment bereken je op de verkoop aan je Belgische klanten het Belgische btw-tarief. De verschuldigde btw geef je aan via het éénloketsysteem en draag je af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan Italië en België. Je kunt ook voor een btw-registratie in Italië en België kiezen. Met deze registratie doe je vervolgens lokaal je btw-aangifte.

2. Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt

Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Wanneer je producten van buiten de EU aan klanten verkoopt die geen btw-aangifte doen, dan moet je vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Bijvoorbeeld wanneer je producten uit China via je webshop rechtstreeks vanuit China levert aan consumenten in België. De invoer-btw moet je in België aangeven. Dit kan op een vereenvoudigde manier door het gebruik van de ‘Invoerregeling’ binnen het éénloketsysteem.

3. Platformen dragen btw af bij actieve rol

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:

  • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
  • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
  • De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer je een platform runt waarop je goederen van anderen aanbiedt, onderzoek dan samen met je fiscaal adviseur of je na invoering van de nieuwe regels met een grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid te maken krijgt.

Eénloketsysteem

Voor leveranciers van digitale diensten in de EU bestaat de Mini One Stop Shop-regeling, ook MOSS-regeling genoemd. Door deze vereenvoudigde btw-registratie hoeven ondernemers zich niet in elk EU-land afzonderlijk te registreren voor de btw. Deze regeling wordt uitgebreid en heet na de wetswijziging een éénloketsysteem ofwel One Stop Shop (OSS). Wat zijn de verschillen met de huidige MOSS-regeling?

  • Nu mogen alleen ondernemers van digitale e-commercediensten de MOSS-regeling gebruiken.
  • Ook afstandsverkopen mag je via het nieuwe portaal aangeven. Kom je met beide leveringen, digitale diensten en goederen, boven het drempelbedrag uit van 10.000 euro, dan verzorg je via dit portaal je aangifte.
  • Vanaf 1 juli 2021 kan een ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw via de OSS-portal van de Nederlandse Belastingdienst aangeven. Dit doe je met een aanmelding voor de 'Unieregeling'. Je hebt dan geen btw-registratie in andere EU-landen nodig.
  • De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de via het OSS-portal aangegeven btw bij het juiste EU-land terechtkomt.

Opslag goederen

Wanneer je goederen voor je webshop in een magazijn in een ander EU-land opslaat heb je een btw-nummer van dat EU-land nodig. De door jou geleverde goederen vanuit het buitenlandse magazijn zijn belast met lokale btw. Ze worden vanuit dat land geleverd en je kunt je btw dan niet via de Nederlandse OSS-portal aangeven. Je doet btw-aangifte in het betreffende EU-land.

Douanewetgeving e-commerce-zendingen

Naast de btw-regels verandert vanaf 1 juli 2021 ook de douanewetgeving voor e-commerce-zendingen. Voor alle zendingen met een waarde tot 150 euro wordt een elektronische aangifte ten invoer verplicht. Daarnaast komen er voor deze kleine zendingen 2 nieuwe regelingen bij die nog verder worden uitgewerkt op dit moment:

  1. Leveranciers die rechtstreeks goederen leveren vanuit landen buiten de EU kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de Invoer One Stop Shop-regeling (I-OSS). Met de I-OSS-regeling doet een leverancier btw-aangifte in 1 EU-land. Deze regeling geldt alleen voor zendingen met een waarde tot 150 euro. In plaats van invoer-btw draagt de leverancier via de I-OSS direct de btw af die van toepassing is in het land van bestemming.
  2. Voor bijvoorbeeld douane-agenten, vervoers- en postbedrijven komt een andere regeling als bedrijven de I-OSS-regeling niet gebruiken. De douane aan de EU-grens schat in dit geval de waarde van de goederenzending. Bedrijven innen de verschuldigde btw direct bij de consument. Maandelijks rapporteren zij de verschuldigde invoer-btw en dragen dit af via een elektronische aangifte. Dit geldt alleen bij zendingen met een waarde tot 150 euro.

Bereid je voor

Het nieuwe drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de huidige drempelbedragen per land. Hierdoor ben je eerder btw in een ander EU-land verschuldigd dan nu het geval is. Breng daarom alvast in kaart in welk land je klant woont en hoeveel omzet je in welk EU-land maakt. EU-landen hanteren verschillende btw-tarieven. Dit heeft gevolgen voor je productprijs per land. Onderzoek welke btw-tarieven voor je webshop gelden, hoe je de verschillende productprijzen in je webshop vermeldt en hoe je dit inpast in je facturatiesysteem.

Denk ook alvast na of je gebruik wilt maken van de ‘Unieregeling’, de nieuwe ‘Invoerregeling’ of jezelf lokaal in de afzonderlijke EU-landen voor de btw registreert. Welke keuze je ook maakt, zorg dat je voor 1 juli 2021 je registratie op orde hebt.

Op 20 april 2021 organiseert de Belastingdienst een gratis webinar btw e-commerce voor webshop ondernemers. Tijdens deze digitale bijeenkomst worden de wijzigingen, regelingen en gevolgen voor webshops besproken.

Labels
Administratie
Belasting
Fiscale aangiften
Inkoopfacturen
Verkoopfacturen

« Bekijk hier meer nieuws