Uw administratie

Samenwerken aan uw administratie. 
Wat wilt u zelf doen? En waarmee kunnen wij u helpen?

Debiteurenbewaking

Sturen herinnering

Niet alle klanten betalen helemaal uit zichzelf. Sommige hebben een geheugensteuntje nodig. Heel klantvriendelijk is het natuurlijk om deze mensen even te bellen, maar dat legt ook een groot beslag op uw tijd en energie. Vaak wordt daarom ervoor gekozen om een mail of brief te sturen.

Dit kunt u zelf doen vanuit de administratie, maar dit kan ook geheel geautomatiseerd worden. Per e-mail of per post. Helemaal automatisch zodat u er geen omkijken naar heeft.

Machtiging incasso

Een mogelijkheid is het om uw klanten te helpen bij de betaling. Ook hier kan automatiseren het een en ander eenvoudiger maken. Door het afgeven van een machtiging tot incasso wordt u in staat gesteld om de betaling van uw factuur door uw klant automatisch te laten gebeuren.

Dat scheelt uw klant een hoop tijd en hij of zij kan de betaling niet vergeten. Dit levert u weer meer zekerheid op dat uw factuur ook daadwerkelijk betaald wordt. Hoe fijn is dat?

Uit handen geven

Sommige klanten zijn niet in staat om te betalen. Of gewoon laks. Dat is heel vervelend, want u heeft uw dienst of goederen al geleverd. Uiteindelijk komt u dan op het punt van een juridisch incassotraject.

Is dit iets wat u wilt en hoe wilt u dat dan gaan doen? Ook hierbij kunnen wij u helpen. Door bijvoorbeeld de laatste aanmaning (de brief conform de Wet op de Incassokosten, afgekort tot WIK) te versturen uit naam van een incassopartner. Daarna kan het gehele dossier worden overgeheveld naar een gerechtsdeurwaarder naar uw keuze.

Zeg het maar hoe u het wilt.

All you need is Yuki!

20191201-yuki.png01 dec Het is ons motto om samen te werken aan de administratie van een onderneming of instelling. Het compleet uitbesteden van de administratie aan een adminstratie- of accountantskantoor is niet alleen... lees verder
Labels
Administratie
Algemeen
Bankmutaties
Debiteurenbewaking
Diverse posten
Inkoopfacturen
Rapporteren

Exact Online Starter: handig samenwerken

20170530-exactonlinestarter.png30 mei Als goede accountant denk je graag pro-actief mee met je klant, en geef je inzage in interessante analyses en rapporten. Dat doe je eenvoudig met Exact Online Starter. Zeker met het aantal ... lees verder
Labels
Administratie
Bankmutaties
Debiteurenbewaking
Diverse posten
Fiscale aangiften
Inkoopfacturen
Rapporteren
Salaris
Verkoopfacturen