« Bekijk hier meer nieuws

Fiscaal vriendelijk voor sinterklaas of kerstman spelen

20201201-fiscaalbelonen.png01 dec

De Sinterklaasviering op de zaak of de gezellige Kerstborrel zullen dit jaar anders ingevuld moeten worden; gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om uw personeel in het zonnetje te zetten voor hun flexibiliteit en inzet.

Het kabinet heeft in de loop van dit jaar besloten de vrije ruimte in de werkkostenregeling te verhogen naar 3% over het fiscale loon tot € 400.000. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom.

Overweegt u een geschenk te geven met de feestdagen, dan wordt de waarde van het geschenk in principe als loon gezien. Tenzij het verwerkt wordt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, in de praktijk kiezen de meeste werkgevers dit jaar voor deze optie. Overweegt u de werknemers een bonus te geven, dan kan deze bonus mogelijk ook in de vrije ruimte vallen. De voorwaarden en aandachtspunten treft u hieronder aan:

  • De betaling van de bonus dient in 2020 plaats te vinden;
  • Geef in uw opgave aan ons aan dat u de bonus in de vrije ruimte wilt hebben;
  • De bonus mag niet meer afwijken dan 30% van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is;
  • Per werknemer mag op jaarbasis maximaal € 2.400 toegewezen worden aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Doordat er mogelijk al enkele posten eerder in het jaar zijn benut voor de werknemer, zou het kunnen zijn dat een deel van de bonus wellicht toch als belast loon verwerkt moet worden.

Een DGA mag ook gebruik maken van deze mogelijkheid!

Wijzigingen per 1 januari 2021

Naast het fiscaal belonen nog even op de valreep van 2020, is het ook goed om even te kijken naar de wijzigingen die gaan plaatsvinden in het komend jaar. Dit kan namelijk wat consequenties hebben voor uw werknemers.

Geen onbelaste reiskostenvergoeding meer bij thuiswerken
Vanaf 1 januari 2021 dient het reisgedrag van werknemers opnieuw in kaart te worden gebracht, rekening houdend met de 36 weken- of 128-dageneis. Werkgevers kunnen over de thuiswerkdagen geen onbelaste, vrijgestelde reiskostenvergoeding meer geven. Een optie is om op basis van werkelijke reisdagen de onbelaste reiskosten te gaan vergoeden.

Geen onbelaste vergoeding meer van kleine kosten bij thuiswerken
De vergoeding voor kleine kosten voor het thuiswerken vervalt.

Aanpassing van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)
De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het meerdere wordt de vrije ruimte 1,18% van deze loonsom.

Bijtelling voor privé gebruik voor de auto van de zaak
Voor een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, vervalt deze lage bijtelling in 2021 op het moment dat de auto 5 jaar op kenteken staat. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25%. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2021 naar 12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde i.p.v. de huidige 8% over de eerste € 45.000.

Labels
Administratie
Advies
Fiscale aangiften
HRM
Jaarwerk
Salaris

« Bekijk hier meer nieuws