« Bekijk hier meer nieuws

Verplicht thuiswerken verhoogt stressniveau bij werknemer

20200508-thuiswerken.png08 mei

Het verplicht thuiswerken gaat mensen niet in de koude kleren zitten. In veel gevallen leidt het tot meer stress. Het is dan ook goed om met thuiswerkende werknemers in gesprek te blijven, zodat er tijdig hulp geboden kan worden als iemand het even niet meer bolwerkt.

De huidige thuiswerksituatie blijkt tot veel stress te leiden. Mensen moeten veel ballen tegelijk in de lucht houden. Ze moeten niet alleen hun werk doen, maar ook hun kinderen begeleiden bij thuisonderwijs, soms hebben ze nog andere zorgtaken voor naasten en ondertussen maken ze zich natuurlijk ook zorgen over hun toekomst. Dat alles bij elkaar opgeteld blijkt tot een gemiddelde toename van het stressniveau (tool) met 40% te leiden. Dit meldt  het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB).

Uitval voorkomen

Dat kan een kritieke situatie opleveren volgens het NCPSB. Als zulke percentages ongewijzigd blijven gedurende een paar maanden, kunnen ze uiteindelijk leiden tot een burn-out. Naarmate de lock-down langer duurt, wordt preventie (tool) en het ondersteunen van werknemers dus belangrijker om uitval te voorkomen. Op omstandigheden als de duur van de lock-down of thuisonderwijs heeft een werkgever geen invloed, maar het betekent al veel voor mensen als ze hun verhaal kwijt kunnen. Daar kan de werkgever wel hulp in bieden, met steun van deskundigen als de arboprofessional, de vertrouwenspersoon, de HR-professional, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Zorgen over de arbeidsomstandigheden kan de werknemer ook met de OR delen. 

Eerdere nulmeting

Het NCPSC had kort voor de corona-uitbraak een meting naar stressniveaus gedaan onder 684 beroepskrachten op MBO-, HBO- of academisch niveau. Dat bleek nu een goede nulmeting. Een tweede meting onder een gelijke onderzoeksgroep van 198 personen na een periode van vijf weken gedwongen thuiswerken liet zien dat de stressniveaus onder thuiswerkers met gemiddeld 40% gestegen waren.

Labels
HRM
Salaris

« Bekijk hier meer nieuws