« Bekijk hier meer nieuws

Haal het maximale uit de KIA

20191121-investeringsregeling.png21 nov

Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen.

Extra aftrek

De KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, mag u een extra percentage van het investeringsbedrag aftrekken.

Omvang KIA

De KIA is bedoeld voor kleinere investeerders. Daarom loopt de KIA vanaf een investeringsbedrag van €106.150 af naarmate de omvang van de investering toeneemt. De KIA bedraagt maximaal 28%.

Ondergrens en bovengrens

De KIA kent een ondergrens van € 2.300. Alleen als u in een jaar meer investeert dan €2.300, heeft u recht op de KIA. De bovengrens van de KIA is €318.449. Investeert u in 2019 meer dan dit bedrag, dan krijgt u geen KIA.

Investeringen clusteren of splitsen

U kunt proberen de ondergrens te mijden door kleinere investeringen door de jaren heen te clusteren. Investeert u bijvoorbeeld in 2019 en 2020 beide jaren voor €2.000, dan krijgt u geen KIA. Investeert u alleen in 2019 voor €4.000 en in 2020 niet, dan levert dit €1.120 aan KIA op.

Andersom kunt u grotere investeringen zo mogelijk beter splitsen. Een investering in 2019 van €400.000 levert geen KIA op. Investeert u in 2020 niet, dan kunt u beter uw investering splitsen en bijvoorbeeld in 2019 én 2020 ieder jaar €200.000 investeren. Dit levert bijna €18.000 aan KIA op.

Voorkom terugbetalen

Als u een investering binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde, weer afstoot, moet u de KIA over de verkoopopbrengst terugbetalen. U kunt dit dus voorkomen door pas na deze termijn een bedrijfsmiddel af te stoten.

Labels
Advies
Belasting
Fiscale aangiften

« Bekijk hier meer nieuws