« Bekijk hier meer nieuws

Btw-aangifte over 2016 corrigeren vóór 1 april 2017

20170220-btw.jpg20 feb

Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.

Het doen van een suppletie aangifte omzetbelasting kan via het digitale formulier via de website van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen en zullen dan de aangifte suppletie omzetbelasting versturen op dezelfde wijze als waarop wij de reguliere aangifte omzetbelasting verzenden.

Belastingrente en boete

Stelt u bij het opmaken van uw jaarstukken vast dat u nog btw moet aangeven en betalen over 2016? Dan hoeft u geen belastingrente te betalen als u de verschuldigde btw aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. U kunt dan ook een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016.

Btw-bedrag minder dan € 1.000?

Is de teveel of te weinig opgegeven btw minder dan € 1.000? Dan hoeft u geen suppletieformulier in te dienen. U mag deze btw dan verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

Labels
Administratie
Belasting
Fiscale aangiften

« Bekijk hier meer nieuws