« Bekijk hier meer nieuws

Rekening-courant directeur-grootaandeelhouder (DGA)

20170607-rekening-courant.png07 jun

Bijna elke directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft wel een rekening-courant met zijn besloten vennootschap of vennootschappen. Sinds enkele jaren heeft de Belastingdienst veel belangstelling voor deze situaties en dat wil nogal eens leiden tot een ander inzicht. De rekening-courant is dan ook menigmaal onderwerp van een procedure en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen in aantal.

Zakelijke karakter

Het is belangrijk dat de rekening-courant verhouding tussen de besloten vennootschap of vennootschappen en de directeur-grootaandeelhouder (DGA) een zakelijk karakter heeft. Met andere woorden zou de vennootschap onder dezelfde voorwaarden en condities een rekening-courant zijn aangegaan met een ander? Het verstrekken van een rekening-courant zonder een overeenkomst is al snel niet als zakelijk aan te merken. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat de Belastingdienst de rekening-courant gaat aanmerken als loon of een dividenduitkering.

Een overeenkomst tussen de vennootschap en de DGA hoeft geen dik boekwerk te worden. Uiteraard hebben wij op verzoek een modelovereenkomst beschikbaar.

In de overeenkomst is het belangrijk om een aantal zaken vast te leggen tussen de vennootschap en de DGA, namelijk:

  • de hoogte van het maximale krediet
  • eventuele zekerheden verstrekken door de DGA ter dekking van het openstaande saldo
  • de verschuldigde (zakelijke) rente en wijze waarop deze wordt voldaan
  • een aflossingsschema of gefaseerd afbouwen van de omvang en hoogte
  • de looptijd en een eventuele herzieningsperiode
  • de vennootschap kan aan haar verplichtingen blijven voldoen na het verstrekken van de lening of rekening-courant

Rekening-courant bedraagt niet meer dan € 17.500

Bij bedragen tot € 17.500 hoeft geen rente te worden berekend. Dit geldt alleen voor bedragen die u opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend.

Aangifte belastingen

De besloten vennootschap geeft de rekening-courant aan in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierbij dient ook te worden aangegeven wat de opbrengsten of kosten waren (verschuldigde rente).

Ook de DGA zal de rekening-courant moeten verantwoorden in haar aangifte, maar dan voor de inkomstenbelasting. Wanneer de DGA geld heeft geleend van de vennootschap zal dit worden aangegeven in BOX 3. Per saldo zal dit het verlanging van uw vermogen inhouden. De eventuele rentevergoeding wordt niet aangegeven en is niet belast.

Is er sprake van dat de DGA geld heeft geleend aan de vennootschap, dan wordt de post verantwoord in BOX 1 als terbeschikking gesteld vermogen. De opbrengsten en kosten van deze situatie moeten ook worden aangegeven in BOX 1. Hierdoor wordt er dus inkomstenbelasting geheven over de eventueel ontvangen rente door de DGA over de rekening-courant.

Een opmerking hierbij is het wel dat mocht de vennootschap uiteindelijk de rekening-courant niet kunnen terugbetalen (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement) dan ontstaat een aftrekbare post in BOX 1. Vaak betekend dit dat er een teruggave kan worden verwacht (mits er natuurlijk wel een keer belasting is betaald). Niet dat het een ideale situatie is, maar wel een klein beetje een schrale troost. De gewenste situatie (het opbouwen van een bloeiend imperium) is dan niet gelukt en vaak gaat hierbij ook veel geld verloren.

Risicovol?

Het hebben van een rekening-courant tussen de DGA en de vennootschap of vennootschappen is een veel voorkomende situatie. Wel is het belangrijk om discussies met de Belastingdienst te voorkomen door zakelijk te (blijven) handelen. Een goede overeenkomst tussen de DGA en de vennootschap is een belangrijke stap, maar ook door te blijven handelen naar deze overeenkomst is noodzakelijk. Het is misschien een goed idee om de overeenkomst elk jaar (bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening) nog eens te bekijken of aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Labels
Belasting
Jaarwerk

« Bekijk hier meer nieuws