« Bekijk hier meer nieuws

Motorfiets van de zaak?

20170508-motorvandezaak.jpeg03 mei

Nu het langzamerhand weer wat warmer begint te worden en de files toenemen, zal met een enkeling de vraag oppoppen of een motorfiets van de zaak geen goede oplossing zou kunnen zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke situatie en de eisen of wensen.

Parkeerkosten

Om te beginnen met een voordeel van de motorfiets, is dat de parkeerkosten aanzienlijk zullen dalen. Voor een motorfiets hoeft namelijk in nagenoeg elke stad of dorp geen parkeergeld te worden betaald. Hiervoor moet de motorfiets wel op de stoep worden geparkeerd en niet in een parkeervak. Uiteraard mag hierbij het overige verkeer op de stoep niet ontzettend gehinderd worden, want anders volgt alsnog een bekeuring.

Voor motorrijders die regelmatig moeten zijn in de grote steden of in een omgeving waar parkeerbelasting wordt geheven, kan dit dus een aanzienlijke besparing opleveren.

Omzetbelasting

Wanneer het om een motorfiets van de zaak gaat, mag de omzetbelasting volledig worden teruggevraagd. Dus de BTW bij aankoop van de motorfiets, het tanken, de stalling en het onderhoud. De BTW wordt dan in mindering gebracht op de af te dragen BTW op de aangifte omzetbelasting. Het maakt alleen al bij aanschaf de motorfiets 21% goedkoper.

Investeringsaftrek

Een andere fiscale atrekpost die de aanschaf van een motorfiets oplevert, is de kleinschaligheidsinvesteringafstrek. Afgekort tot KIA. Ondernemers die investeren mogen een bedrag in mindering brengen op de belastbare winst na MKB winstvrijstelling. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang van de investeringen in een bepaald jaar. Wanneer er geen andere investeringen zijn in het jaar dan alleen de motorfiets, dan bedraagt de aftrekpost doorgaans 28% van de aanschafwaarde inclusief BPM en exclusief omzetbelasting.

Afschrijving

Een onderneming die eigenaar is van een motorfiets, mag deze investering afschrijven. De afschrijving op een motorfiets is lang niet zo hoog als bij een auto. Is het doorgaans heel gangbaar dat een auto met een aanschafwaarde van 40.000 euro na 5 jaar nog amper 10.000 euro gaat opbrengen, bij een motorfiets met een aanschafwaarde van 25.000 euro zal in het eerste jaar 3.000 euro afschrijving hebben en daarna nog maar slechts 1.000 euro per jaar. Dus in plaats van 75% (zoals bij de auto), volstaat nu 25%.

Bijtelling

Net als bij de auto van de zaak, is er ook bijtelling over de motorfiets van de zaak. Echter is de berekening van deze bijtelling heel anders dan die bij de auto. Bij de motorfiets wordt alleen bijtelling gerekend over de werkelijke kosten van het privé gebruik. Dat is dus heel anders dan een standaard percentage over de consumentenwaarde bij aanschaf.

Voor het bepalen van het privé gebruik moet het aantal privé gereden kilometers worden bepaald. Woon-werk verkeer zijn hierbij zakelijke ritten. Er hoeft geen sluitende kilometeradministatie te worden bijgehouden van alle ritten, maar alleen van de ritten die als privé gebruik kunnen worden aangemerkt. Dit aantal wordt dan gedeeld door het totaal aantal gereden kilometers per jaar (bijvoorbeeld te bepalen aan de stand van de teller bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt) en dit wordt dan het percentage voor de bijtelling. Vervolgens moet worden bepaald wat de werkelijke kosten zijn geweest in een bepaald jaar van de motorfiets en dan kan de bijtelling worden bepaald.

Leasevormen

Niet iedereen wil eigenaar worden van een motorfiets. Hiervoor kan het interessant zijn om te onderzoeken welke leasevorm het beste past bij de situatie. Net als bij de leasevormen voor auto's bestaan er ook legio mogelijkheden voor motorfietsen. Hierbij is het verschil tussen eigenaar worden (de motorfiets komt niet op de balans, net als de financiering) of alleen maar gebruiker zijn (elke maand kosten die afgetrokken kunnen worden van de winst).

Kleding

Wel een spannende kostenpost is de kleding. Vanuit goed werkgeverschap en arborichtlijnen zullen werkgevers de werknemer een veilige werkplek moeten bieden. Bij het verstrekken van een motorfiets van de zaak hoort dan natuurlijk ook goede kleding, zoals een motorpak. Het verstrekken van kleding is aan regels verbonden, waarbij de insteek is dat er ook gekeken wordt naar het kunnen hebben van een privé voordeel of genot. Om dat te voorkomen moet de kleding dusdanig zijn dan iedereen het herkent als werkkleding (denk aan de bedrijfskleding van bijvoorbeeld KLM) of voorzien zijn van het bedrijfslogo met een bepaalde afmeting.

Een motorpak zou kunnen vallen onder het verstrekken van de persoonlijke veiligheidsmiddelen voor het bieden van een veilige werkplek, maar zullen al snel in conflict komen met de reguliere regels omtrent het verstrekken van kleding door de werkgever. Hierover is nog geen duidelijke uitspraak geweest en kan dus leiden tot intepretatieverschillen tussen de werkgever en de belastingdienst bij een controle.

Labels
Belasting

« Bekijk hier meer nieuws