« Bekijk hier meer nieuws

Hocus Pocus rondom de verdwenen VAR-verklaring?

20160404-hocuspocus.jpg03 apr

Als je ogen en oren goed hebt opengehouden als ondernemer, dan is het je niet ontgaan dat de VAR-verklaring verdwijnt. Maar als je berichtgeving moet geloven, dan is het opeens ingewikkeld en sprake van een ernstige gevaarzetting. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie wordt daarbij veelvuldig benoemd.

Wat is er aan de hand?

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR-verklaring, die zelfstandigen bij de Belastingdienst konden aanvragen verdwenen.

De VAR-verklaring was een fictieve zekerheid voor opdrachtgevers van zelfstandigen. Opdrachtgevers dachten aan de hand van de verklaring dat ze te maken hadden met een ‘echte’ ondernemer. Zo’n ‘echte’ ondernemer heeft meerdere opdrachtgevers, voert zonder gezagsverhouding met opdrachtgever zijn werkzaamheden uit en kan niet worden aangemerkt als werknemer. Althans, dat was de fictie.

De VAR-verklaring was een wassen neus. Iedere ondernemer kon een formulier invullen, waar bij invulling van de gewenste antwoorden een VAR-verklaring per post werd toegezonden door de Belastingdienst. Makkelijker konden ze het in dit geval niet maken….

Het gevaar van werken met een zelfstandige is, dat de Belastingdienst deze zelfstandige aanmerkt als werknemer van het opdrachtgevende bedrijf. Het opdrachtgevende bedrijf wordt in dat geval o.a. geconfronteerd met nakomende loonheffing en sociale premies EN een nieuwe werknemer. Een dergelijke vordering van de Belastingdienst kan er zo inhakken, dat een bedrijf in zwaar weer net in de tornado terecht komt van faillissement. Een catastrofe.

De oplossing is gevonden in een onderling te sluiten overeenkomt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij bepaalde elementen, waaronder geen werkgeversgezag, vrije vervanging of beide en meerdere opdrachtgevers bij een zelfstandige, duidelijk naar voren moeten komen om het bovenstaande gevaar van een nieuwe werknemer zoveel mogelijk te voorkomen dan wel beperken. De beoordelende rol die de Belastingdienst fictief verrichtte in de voorfase wordt nu neergelegd bij de contracterende partijen. Terecht naar mijn mening.

De Belastingdienst verstrekt model ZZP-overeenkomsten voor bepaalde groepen zelfstandigen op de website van de Belastingdienst en ook is de Belastingdienst bereid de tussen partijen gesloten overeenkomst te toetsen als je deze toezendt. Hier maken ze het daadwerkelijk makkelijker. Ook zijn er diverse andere aanbieders die model overeenkomsten via internet beschikbaar stellen. De vraag is echter of deze kwalitatief goed zijn.

Als je dit terugleest is het dan nog hocus pocus? Ik hoop van niet, anders is het doel van mijn blog niet bereikt.

Het opmaken van de overeenkomst zelf met de zelfstandige door het opdrachtgevende bedrijf kan toch nog steeds vragen opleveren, ondanks de hoeveelheid aan informatie. En een slimme zelfstandige zorgt voor een sterke eigen positie in de overeenkomst met zijn opdrachtgever, maar heeft openstaande vragen die zonder hulp niet beantwoord kunnen worden.

Heb helder en no nonsens advies nodig? Neem dan contact met mij op! Ik help je (R)echt Wel verder.


Recht welRecht Wel Juristen en Mediators

Wildbaan 76
4874 KE Etten-Leur

Telefoon: 06 51 07 54 74

Labels
Belasting
Interim

« Bekijk hier meer nieuws

Archief > 2016

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

februari