« Bekijk hier meer nieuws

Een nieuwe ARBO- wet? Bent u er klaar voor?

20180108-bhv.png08 jan

De persen hebben op volle toeren gedraaid. De wereld gaat veranderen, nu wordt het stukken veiliger.

Wat een onzin allemaal. De “nieuwe” ARBO- wet is bedoeld om u als werkgever op scherp te zetten. De overheid heeft het gerechtelijke wapen doorgeladen. Waar wij vroeger de regelstaat waren hebben wij nu een overheid die heeft bepaald dat wij het zelf maar uit moeten zoeken. De overheid, onze wetgever, heeft onze wensen gehoord, heeft heel goed naar ons geluisterd. U wilt het zelf regelen, prima, gaat u uw gang. Wij, de overheid, bepalen de kaders en u, de ondernemer, de uitvoering. En o ja wij, de overheid, komen wel kijken of u de uitvoering goed had wanneer het is fout gegaan.

Sinds 1994 ligt er een verplichting aan werkgevers, ZZP’ers uitgesloten, dat er een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) dient te worden opgesteld. De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven de risico’s in kaart brengen. Met de uitkomsten uit de RI&E kan een plan van aanpak worden opgesteld. In dit plan van aanpak staat wie, op welke moment welke maatregel neemt om een risico te beperken of weg te nemen. De arbeidsinspectie zegt hierover het volgende:

“Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en dient schriftelijk te worden vastgelegd.”

In beknopte zin moet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie antwoord geven op de volgende vragen:

 • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf?
 • Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf zodat ongevallen en/of verzuim optreden?
 • Hoe groot is de kans dat dit gebeurt?
 • Hoe beperk ik dit risico of de schade als het toch onverhoopt misgaat?
 • Welke maatregelen zijn nodig? En op welke wijze voer ik deze door?
 • Hoe zorg ik dat deze maatregelen blijven werken?

Dit is niets nieuws of anders, dit bestaat al sinds 1994.

Wat vooral anders is? De rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker.

 • Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.
 • Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult en de werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult op tot de persoon herleidbaar niveau.
 • De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.
 • De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.
 • Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met en adviseren aan de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever.
 • Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd.
 • De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en als hij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen daarnaast een boete krijgen als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Hetzelfde geldt als zij het advies van de arbodienstverlener met betrekking tot de toetsing van de RI&E niet doorzendt aan de ondernemingsraad.

Maatregelen preventiemedewerker

 • De werkgever heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan- en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

In het verleden was ook de preventiemedewerker een verplichting, echter nu is hij of zij de persoon die tussen bedrijf en arbodienst een belangrijke rol heeft gekregen en dat alles om te zorgen dat er een goede uitvoering komt aan de ARBO wet. Een veilige werkplek voor iedereen met zo min mogelijk risico’s en zo min mogelijk ongevallen. De beoordeling die na een incident wordt gedaan door een arbeidsinspectie of verzekeraar zal zich vooral richten op de aanwezige risico’s, de oorzaak, het gevolg en wat er is gedaan in het voortraject om te voorkomen dat het zou kunnen gebeuren. Een belangrijk onderdeel waar ook naar zal worden gekeken is de rol van de Bedrijfshulpverlener. Was hij of zij voorbereid en klaar voor dit incident? Hier moet je en wil je als werkgever zijnde ja op kunnen antwoorden.

Gevolgen van het niet naleven van de “nieuwe” ARBO wet?

Wanneer de Arbowet niet wordt nageleefd, kan er geëist worden dat dit wel gebeurt,- of dat het werk wordt stilgelegd. Tevens kan dit, hoge, boetes opleveren, waarvan enkelen worden gezien als misdrijf en andere als economisch delict. De boetes voor zowel de misdrijven als de overtredingen uit deze wet kunnen in de tienduizenden euro’s lopen.

Daarnaast heeft het niet naleven van de Arbowet als gevolg dat een werkgever niet zorgvuldig is geweest. Dat is van belang wanneer er een arbeidsongeval plaatsvindt. De werkgever zal dan veel moeilijker verweer kunnen voeren tegen een vordering tot schadevergoeding van de werknemer.

Kortom: de ARBO wet, oud of nieuw, kent alleen maar winnaars!


BHVNederland

Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

Telefoon: 085 - 201 47 33

Labels
HRM

« Bekijk hier meer nieuws