Sluit navigatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Tijdelijke ondersteuning

Voor een aantal maanden tijdelijke ondersteuning verleend bij de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het duedue diligence onderzoek van de meldkamer. 

Als een van de eerste meldkamers in Nederland, zou de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) samengaan met de meldkamer van de Veiligheidregio Zuid-Holland (VZH). Na deze samenvoeging zou de complete organisatie overgaan in een compleet nieuwe landelijk nog op te richten organisatie, genaamd de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). 

Bij aanvang van het project was de vorming van de LMO nog enigszins onduidelijk en diende de samenvoeging van de meldkamers VRR en VZH als een voorloper. Derhalve had het bestuur de opdracht gegeven om de financiële riscio's van een dergelijke samenvoeging, met het oog op de overdracht naar de LMO, in kaart te hebben.

Het takenpakket bestond uit:

  • verzamelen informatie
  • in kaart brengen financiële risico's
  • uitbrengen voortgangsrapportage

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, mr. Ahmed Aboutaleb.

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Het verzorgingsgebied van de VRR telt 1,2 miljoen inwoners, verspreid over 862 km2. Qua inwoneraantal is het de grootste veiligheidsregio van Nederland. Verder huisvest de regio een van de grootste havens ter wereld en de luchthaven Rotterdam – The Hague Airport. In het gebied zijn ook veel (petro)chemische bedrijven gehuisvest. Via de complexe infrastructuur van snelwegen, tunnels, spoorwegen en pijpleidingen worden tal van gevaarlijke stoffen vervoerd.

.. ons portfolio ..

Opdrachten waar wij met enige trots en tevredenheid op terugkijken.

DeRoodeRoos.png
KPN.png
Care.png
USP.png
Louwman.png
VRR.png
Gemeente-Rotterrdam.png
Heerema.png
Stabilo.png
Gemeente-Etten-Leur.png
VanderValk.png
VanDuynVanDerGeer.png

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of abonneer op onze nieuwsbrief.

Contact gegevens

Smart Visie
Tobias Asserlaan 7
2662 SB Bergschenhoek

Scroll naar boven