Uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Voordat wij u een goede en passende aanbieding kunnen toezenden, moeten wij beschikken over voldoende informatie. Deze benodigde informatie kunt u verstrekken op het formulier.

Na het versturen van deze gegevens via de button 'Ik wil een aanbieding ontvangen' ontvangt u bevestiging dat het verzenden gelukt is in uw e-mailbox. Binnen 5 werkdagen zult u van ons een aanbieding ontvangen op het aangegeven e-mailadres.

Onze werkwijze

Na het accepteren van deze aanbieding wilt u er natuurlijk zo snel mogelijk mee aan de slag. Dat willen wij ook, alhoewel er wel wat voorbereidingen nodig zijn. De verschillende handelingen lichten wij hierna nader toe. Indien u al klant bij ons bent of als u bepaalde onderdelen van onze dienstverlening niet wenst af te nemen, zullen deze stappen worden overgeslagen of minder tijd in beslag nemen.

.

interim.png

Gereed maken portaal

Al onze (potentiële) relaties hebben toegang tot het online portaal. Op deze manier stellen wij iedereen in staat om te kunnen raadplegen over welke gegevens wij beschikken en is het mogelijk deze ook aan te passen. Daarnaast stellen wij voor onze klanten hier aanvullende informatie beschikbaar. Zoals de correspondentie die wij voeren of hebben gevoerd met de Belastingdienst en eventuele andere instanties. Ook bewaren wij hier de rapportages. Zo ligt alles op een centrale plaats.

interim.png

Opzet en inrichting

De verstrekte machtiging zullen wij registreren bij de Belastingdienst. Deze zal op haar beurt u weer informeren dat dit heeft plaatsgevonden en vragen of u hiertegen bezwaar heeft. Na een periode zal de machtiging actief zijn en ontvangen wij de gewenste informatie van de Belastingdienst. 

Daarnaast starten wij met het aanmaken van een administratie en voorzien wij deze van een inrichting die specifiek aan uw eisen en wensen zal voldoen. Instellingen en parameters zullen zo worden aangepast dat er spoedig gestart kan worden.

icon-inventarisatie.png

Inventarisatie

Er zal een onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van de huidige administratie. Niet alleen is het wenselijk om historie beschikbaar te hebben in de nieuwe omgeving, ook zullen wij moeten vaststellen of de mutaties op de manier zijn verwerkt zoals wij verwachten. Dit met het oog op de gewenste rapportages en verplichtingen.

Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan voeren wij deze correcties uiteraard door. Wanneer de aard en omvang van deze correcties van een behoorlijke omvang zijn, dan zullen wij met u in overleg treden over de te ondernemen stappen.

icon-overnemen-historie.png

Overnemen historie

Om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen hebben in de ontwikkelingen van uw onderneming, is het belangrijk dat de historie niet verloren gaat. Daarom zullen wij deze overnemen naar de nieuwe omgeving. Op deze manier zal u alleen hoeven te wennen aan een nieuwe vormgeving of lay-out, en werkt u met de voor u vertrouwde gegevens en bestanden.

icon-instructie.png

Instructie

Wanneer alles klaarstaat voor gebruik, vertellen wij u graag hoe u optimaal gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Het houden van een instructie is dan ook voor ons vanzelfsprekend, zodat u hierna exact weet op welke manier de mutaties het eenvoudigst aangeleverd kunnen worden en hoe u inzage heeft in de ontwikkelingen van uw onderneming.

Uiteraard mag u gedurende de opdracht onbeperkt vragen (blijven) stellen over de opzet en werkwijze. Ook informeren wij u gedurende de opdracht periodiek over eventuele verbeterslagen of aanpassingen, zodat u zo efficiënt en optimaal mogelijk gebruik kunt blijven maken van onze dienstverlening.

Afspraak

We starten!

Alles staat klaar en u weet exact hoe het werkt. Niets houdt ons nog tegen om te gaan beginnen met het samenwerken aan uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen!